Nyheter

  • Lämna dina synpunkter på hur framtidens kommun ska byggas

    Vi har i kommunen varit med och tagit fram förslag på en ny plan för framtiden för kommunens mindre tätorter och landsbygden, som visar kommunens ambitioner för en hållbar samhällsutveckling. Du kan lämna synpunkter på förslaget 1 april-31 maj.
  • Magdalena Andersson kommer till Jönköping på första maj

    Den 1 maj hålls det traditionsenliga första majfiranden i kommunen. Vid vårt firande på Hovrättstorget i Jönköping får vi besök av partiordföranden Magdalena Andersson som talare. Det är första gången sedan 1983 som Jönköpings Arbetarekommun får besök av partiordföranden på första maj.