Vår politik

Socialdemokratisk politik är att bygga ett samhälle på solidaritetens, frihetens och rättvisans grund. När dessa värderingar präglar vårt samhälle är de en förutsättning, inte ett hinder, för alla människors individuella frihet och självbestämmande.

 

 

Våra kommunalråd

Vill du veta mer om våra kommunalråd och deras ansvarsområden? Läs mer här

Vår vision för Jönköpings kommun

Här hittar du vår vision för hur vi bygger ett Jönköping som kan bättre.

Publicerad