NYHET

Lämna dina synpunkter på hur framtidens kommun ska byggas

Vi har i kommunen varit med och tagit fram förslag på en ny plan för framtiden för kommunens mindre tätorter och landsbygden, som visar kommunens ambitioner för en hållbar samhällsutveckling. Du kan lämna synpunkter på förslaget 1 april-31 maj.

Kommunen genomför flera synpunktstillfällen ute i våra byar och orter i kommunen. Här kan du lämna dina synpunkter:

Synpunktstillfällen

Datum

Tid

Ort

Plats

12 april

18.00

Bottnaryd

Allianskyrkan

18 april

18.00

Lekeryd

Pingstkyrkan

27 april

18.00

Gränna

Ribbaskolan

9 maj

18.00

Visingsö

Wisingsö hotell och konferens

11 maj

18.00

Skärstad

Allianskyrkan

15 maj

18.00

Tenhult

Allianskyrkan

23 maj

18.00

Socialdemokraterna

 

 

Den 23 maj träffas endast vi socialdemokrater för att samla ihop partiets åsikter för att kunna skriva ett gemensamt remissvar kring planen.

Besök gärna möten på din ort och var med och påverka kommunens utveckling!