Vårt parti

Vi är en bred folkrörelse och hos oss finns en plats för alla!
Här hittar du information om vår styrelse och våra grundorganisationer.
Klicka på respektive rubrik för mer information.

Vill du vara med och påverka? Gå med i en av våra grundorganisationer!
Vardagspolitiken bedrivs i de lokala föreningarna och sidoorganisationers klubbar.
Bland grannar och arbetskamrater diskuteras och drivs allt från lokala till globala frågor.

Varje grundorganisation beslutar själva hur de ska bedriva sin verksamhet och föra sina åsikter, ställningstaganden och idéer vidare. Att vara aktiv i en grundorganisation är ett roligt sätt att vara engagerad i partiet, här träffas medlemmar regelbundet för att diskutera politik, umgås och anordna aktiviteter.

Är du ny medlem eller medlem sedan tidigare, men vill bli mer aktiv?
Kom på en av våra träffar för nya medlemmar!

Publicerad