Barn och unga

Vi tycker att barn och unga ska prioriteras.


Jämlika och bra uppväxtvillkor är starten på ett gott liv. Våra barn och unga förtjänar att prioriteras. Vi vet nämligen att när ett samhälle är anpassat för barnen mår vi alla bra. Därför prioriterar vi alla barns rätt till aktiva liv och att alla barn ska få möjlighet till att klara av skolan.

Därför vill vi arbeta för följande:

 • Riktad satsning gällande språkutveckling med start i förskolan.
 • Öka den allmänna vistelsetiden för barn i förskolan från 15 timmar till 20 timmar.
 • Riktad satsning för att öka behörigheten på skolor med låg andel behöriga lärare
 • Inga vinstdrivna skolor i Jönköpings kommun.
 • Aktivt arbeta mot och utbilda personal i förskolor, skolor och föreningsliv om hedersrelaterat våld och förtryck
 • Vi vill förstärka elevhälsan med mer personal för att förbättra elevers psykiska hälsa.
 • Alla skolor ska erbjuda läxhjälp i anslutning till skoldagen.
 • Utveckla en modell för samverkan mellan fritidshem och föreningsliv.
 • Stärk elevdemokratin, varje skola ska utveckla sitt arbete med elevråd eller elevkårer för mer elevinflytande.
 • Ungdomsförbund till demokratiskt valda partier har en självklar rätt att sprida information på våra skolor.
 • Säkra skolvägar för att barn och unga på ett tryggt sätt kan gå och cykla till skolan och fritidsaktiviteter.
 • Mer pengar till föreningar för att få unga tillbaka till aktivitet efter pandemin.
 • Utveckla och etablera fler fritidsbanker för att fler barn ska få tillgång till fritidsutrustning
 • Sprida ut kulturskolans verksamhet i hela kommunen
 • Utöka antalet platser inom kulturskolan
 • Kulturgaranti för alla elever minst en gång per år
 • Skapa minst en fritidsgård för gamingkultur.
 • Alla elever som går vård- och omsorgsprogrammet erbjuds att ta körkort.
 • Sommarjobbsgaranti för alla unga mellan 16–19 år.
 • Anställa fler biståndshandläggare för att säkerställa snabbare beslut