Bli förtroendevald

Som förtroendevald företräder du oss Socialdemokrater i den demokratiska processen. Det kan handla om att delta som ledamot/ersättare i någon av de kommunala eller regionala nämnderna, som ledamot/ersättare i de kommunala/regionala bolagen eller som ledamot/ersättare av Kommun- eller Regionfullmäktige.

Att vara förtroendevald innebär alltså att du utifrån din erfarenhet och vårt partis gemensamma värderingar får möjlighet att genom ett demokratiskt engagemang påverka utvecklingen i samhället. Allt ifrån litet till stort har en grund i demokratiska beslut, och du får som förtroendevald möjlighet att påverka samhället i en mer rättvis riktning.

För att bli förtroendevald så ska du nomineras av din grundorganisation eller av en annan medlem i partiet. Sedan är det Arbetarekommunen som genom Styrelsen eller Representantskapet beslutar om fördelningen av uppdrag.
Beslutet skickas sedan till Kommunfullmäktige som är det viktigaste organet inom den kommunala demokratiska organisationen. Så tveka inte, utan ta kontakt med din grundorganisation för att höra dig för om möjligheten att engagera dig som förtroendevald!

Har du fler frågor om vad det innebär att vara förtroendevald eller hur man kommer i kontakt med sin grundorganisation?
Kontakta oss på jonkoping@socialdemokraterna.se alternativt 036-718122.