Studier

Vill du förändra vårt samhälle? Lika mycket nu som förr är kunskap makt.
Att delta i studier och kurser är roligt och ett bra sätt att lära känna andra och samtidigt lära sig mer om vår politik.

Medlemsutbildning, steg 1

Medlemsutbildning är vägen till en stark folkrörelse!
Genom att i grupp få diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar, får vi medlemmar bättre verktyg för delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap i partiet.

Handledare:
Annika Nordin, Johnny Hartwig, Karin Widerberg och Michael Lindberg.

Kursstarter, våren 2024 :
Onsdagar: 5 veckor med start 21 februari (kvällsträffar)
Lördagar: 2 heldagar med start 20 april

Anmälan:
Anmälan Medlemsutbildning | Socialdemokraternas webbplatser Länk till annan webbplats.
Sista anmälningsdag är en vecka innan kursstart

Alla våra studier bedrivs i samarbete med ABF (Arbetarnas Bildningsförbund).