Handlingsprogram för ett bättre Jönköping.

Vi ser att det finns mycket att vara stolt över i Jönköpings kommun, men vi vet också att det finns ännu mer potential i vår kommun. Vi ska göra allt vi kan för att Jönköping ska bli jämlikare och tryggare för alla som bor i vår kommun.

Under hösten 2021 har vi tillsammans med partimedlemmar och i samtal med kommuninvånare och civilorganisationer arbetat fram ett handlingsprogram för Jönköpings kommun. I handlingsprogrammet pekar vi ut flera åtgärder som skulle gynna Jönköping och vi som bor i kommunen. Handlingsprogrammet ligger till grund för den politik vi vill driva i kommunen.

Barn och unga

Läs mer om hur vi vill ge alla barn och unga en jämlik uppväxt.

Äldre

Vi vill möjliggöra för fler äldre att kunna leva aktiva liv. Läs mer om vad vi vill göra.

En arbetsplats att vara stolt över

Den som jobbar i Jönköping ska få rätt förutsättningar för att kunna genomföra sitt arbete.

Samhällsbygge

Jönköping växer och politiken måste möta upp för att vi ska kunna välkomna fler personer till vår fina kommun.

Miljö och klimat

Jönköping ska göra sin del i den gröna omställningen. För att miljömålen ska uppnås behövs en grönare och mer aktiv politik.

Trygghet och integration

Trygghet startar med ett tryggt socialt liv. Ett liv byggt på framtidstro och livsdrömmar.

Publicerad