Mona Forsberg

Mona Forsberg är kommunalråd för Jönköpings kommun med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Mona Forsberg är kommunalråd för Jönköpings kommun med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Mona Forsberg är socialdemokratiskt kommunalråd i Jönköpings kommun. Hon ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor i Jönköping.

Ansvarsområden: Frågor avseende fysisk planering, stadsbyggnadsvisionen, kommunikationer, miljö- och hälsoskydd, miljömålsarbete, räddningstjänst, VA, avfall, gata/park, fastigheter, mark- och exploateringsfrågor samt övrigt inom det tekniska området och samhällsbyggnadsområdet. Energirådgivning och konsumentfrågor samt kultur- och fritidsfrågor.

Kontaktuppgifter: mona.forsberg@jonkoping.se eller 072-573 32 69