En arbetsplats att vara stolt över

Bild på en person som jobbar på äldreboende och en brukare.


Den som arbetar i Jönköpings kommun ska känna sig stolt över sin arbetsplats och det arbete som den utför. Vi vet att välfärden bara blir så bra som personalens förutsättningar medger. Att de har rätt kompetens, tid och tillräckligt många kollegor för att göra sitt jobb bra. Det är så vi når en välfärd med hög tillgänglighet och kvalitet. För att det ska bli möjligt behövs det en aktiv personalpolitik.

Därför vill vi arbeta för följande:

 • Se över heltidsmåttet inom olika yrkesgrupper. Alla ska kunna jobba till pensionen.
 • Heltid ska vara den självklar utgångspunkten i alla jobb.
 • Fler ska erbjudas en tillsvidareanställning.
 • Undvika hyrpersonal inom kommunens verksamheter.
 • Alla som jobbar i kommunen har likvärdig tillgång till arbetskläder samt till arbetsskor.
 • Alla ska ha rätt till friskvård på arbetstid.
 • Se till att skyddsombud på alla arbetsplatser har möjlighet att genomföra sitt uppdrag på bästa sätt.
 • Medarbetarna ska tillsammans med de fackliga organisationerna kunna styra mer av sin vardag tillsammans med sina ledare.
 • Medarbetarna är mer delaktiga i sin schemasättning.
 • Öka satsningarna på kompetensutveckling för all personal.
 • Tillsammans med Jönköping University låta fler ta del av hög kvalitativ utbildning som del av sin kompetensutveckling.
 • Medarbetarna ska kunna växla arbete inom kommunen för att kunna växa och utvecklas genom hela yrkeslivet.
 • Fler praktikplatser, kommunen ska se till att fler tar steget ut på arbetsmarknaden.
 • Alla elever som går vård- och omsorgsprogrammet erbjuds att ta körkort, för ökad jämställdhet i arbetslivet.
 • Låta yrkesutbildningar leda till automatiskt jobberbjudande inom kommunen.
 • Återta fler delar av den kommunala vuxenutbildningen i egen regi.
 • Öka utbildningstillfällena i bristyrken i tätt samarbete med näringslivet.
 • Språkundervisning i kombination med arbete för att kunna få fler som arbetar i vår kommun.