Andreas Persson

Andreas Persson är kommunalråd för Socialdemokraterna i Jönköping med ansvar för välfärdsfrågor.

Andreas Persson är kommunalråd för Socialdemokraterna i Jönköping med ansvar för välfärdsfrågor.

Andreas Persson är socialdemokratiskt kommunalråd i Jönköpings kommun. Han ansvarar för välfärdsfrågor i Jönköping.

Ansvarsområde: Utbildningsfrågor (förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, anpassad skola, kulturskola, vuxenutbildning), Socialtjänsten (äldreomsorg, hemsjukvård, funktionshinderomsorg, individ- och familjeomsorg) och övriga frågor inom området. Arbetsmarknadsfrågor, folkhälsofrågor samt frågor som rör barnkonventionen.

Ordförande i Rådhus AB och bereder även frågor relaterade till kommunens bolagskoncern.

Kontaktuppgifter: andreas.persson1@jonkoping.se eller 073-515 50 07