Nyheter

  • Angående den nya vindkraftsanläggningen norr om Örserum

    Jönköpings kommun har fått in en ansökan från ett företag som vill bygga nya vindkraftverk norr om Örserum. Även om vi socialdemokrater ser positivt på att få mer förnybara kraftkällor i vår kommun, har vi valt att avstyrka ansökan om den nya vindkraften. Här kan du läsa mer om hur vi resonerar.