NYHET

Mona Forsberg, ny ordförande i Europakorridoren

Vi vill framföra ett stort grattis till Mona Forsberg som är nyvald ordförande i Europakorridoren. Att ha en välfungerande tågsystem är en nyckel i arbetet för ett hållbart resande. Sverige och Jönköping behöver därför nya stambanor.

Exempelbild

"Europakorridoren är en ideell förening som drivs av kommuner, regioner och intresserade branschföreträdare i Sverige och Tyskland. Tillsammans vill de knyta Sverige närmare Europa och öka svensk tillväxt genom nya stambanor i södra Sverige."