NYHET

Vi utvecklar den palliativa vården och Ekhagens gästhem

För oss socialdemokrater är välfärd för alla en principiellt viktig fråga. Såväl omsorg som palliativ vård är viktiga beståndsdelar i ett tryggt välfärdssamhälle.

De senaste dagarna har det spridits en bild av att vi socialdemokrater skulle vilja lägga ner Ekhagens gästhem, vi vill klart och tydligt säga att det är en falsk bild. Ekhagens gästhem har aldrig varit och är inte nedläggningshotat. Tvärtom har vi socialdemokrater satsat mer på att bygga ut den palliativa vården under de senaste åren.

Vi vill vara mycket tydliga, det har aldrig funnits några hot om att Ekhagens gästhem skulle läggas ner och det finns överhuvudtaget inget sådant förslag idag. Den bilden som sprids är därför totalt osann.

Frågan om den palliativa vården i korthet:

  • Den palliativa vården i Jönköping har utökats och vi har nyanställt så att personalen i den palliativa vården har fått fler kollegor.
  • Det palliativa teamet i kommunen har utökats med 5 anställda.
  • Den palliativa vården har fått mer pengar sedan vi blev en del av kommunstyret 2018.
  • Det har aldrig lagts några förslag om att lägga ner Ekhagens gästhem och det finns inga kommande förslag om nedläggning.

Vi tycker att det är otroligt viktigt att det som sägs i debatten är underbyggt av korrekt fakta. Vi kan inte nog poängtera att det inte finns några som helst hot mot verksamheten på Ekhagens gästhem. Gästhemmet är en viktig del av del av vår kommunala palliativa vård och ska finnas kvar.