NYHET

Vi vill utveckla den palliativa vården i Jönköping

Andreas Persson skriver här ett inlägg om de uppkomna diskussionen om Ekhagens gästhem och turerna kring den palliativa vården i Jönköpings kommun.

Bild på undersköterska

Ekhagens gästhem är inte och har aldrig varit nedläggningshotat! Tvärtom är den palliativa vården under utbyggnad, en tydlig politisk prioritering.

I vår kommun får över 500 personer årligen palliativ vård, drygt 100 av dem på Ekhagens gästhem. Därför är det angeläget att säkerställa en jämlik vård för alla som har behovet, oavsett var vården ges. Det är människan och dennes behov som är det viktigaste, snarare än platsen.

Ekhagens gästhem är en nödvändig och självklar del av kommunens palliativa vård.

Kommunfullmäktige har beslutat att satsa på fler palliativa vårdplatser på flera platser i kommunen. Dessutom har Region Jönköpings län också beslutat bygga ut sin palliativa vård, något som nu tillsammans börjar ge resultat.

Vi vill att den som är i ett palliativt skede ska kunna vårdas i hemmet om den så önskar, på palliativa vårdplatser i kommunen eller inom regionens specialiserade palliativa vård på Ryhov.

Satsningarna innebär utökad bemanning på hälso- och sjukvården riktad mot det ordinära eller särskilda boendet och dessutom 3,5miljoner extra för införande av garantiplatser på korttidsboenden utan biståndsbedömning för den som känner sig otrygg eller orolig när en anhörig tex behöver avlastning.

Utöver det görs också en utbildningssatsning för att kraftsamla hälso- och sjukvårdens kompetens kring palliativ vård.

Utmaningen för den palliativa vården är, precis som för andra vård och omsorgsformer i kommunen och hos andra vårdgivare, inte ekonomiska resurser eller lokaler. Utmaningen är att rekrytera personal.

Alltför få söker till de utbildningsplatser som finns för undersköterskor och sjuksköterskor att specialisera sig inom palliativ vård.

Där har vi politiker och tjänstemän en verklig utmaning att arbeta med framgent.

Om det finns en ledig vårdplats någonstans inom våra korttidsplatser och en annan enhet är överfull så är det naturligt att olika enheter hjälper varandra. Det vore heller inte försvarbart, varken mot skattebetalarna eller andra personalgrupper, att tomma platser och personal inte används för att fördela arbetsuppgifterna. Därför har Lönnens korttidsboende fått hjälp av Ekhagens gästhem när platserna där inte varit upptagna av palliativa patienter, så som artikeln i JP beskriver.

Inget konstigt med det och betyder definitivt inte att gästhemmet ska läggas ned, tvärtom.

Andreas Persson,
Kommunalråd Jönköpings kommun