NYHET

Fakta i frågan: Rosenlundsbadet

Frågan om en nybyggnation av Rosenlundsbadet har återkommit upp i debatten. Vi socialdemokrater står fortfarande fast i frågan om Rosenlundsbadets byggande. Här presenterar vi lite fakta om byggandet av Rosenlundsbadet.

 • Kommunfullmäktige beslutade 2 september 2021 i enlighet med kommunstyrelsens förslag att kommunen ska bygga en ny sim- och badanläggning på Rosenlund intill nuvarande Rosenlundsbadet. Man beslutade också att ”Om fördyringar eller andra inte tidigare kända kostnader uppstår, måste anpassningar eller förändringar göras så att den ekonomiska ramen ligger fast"

 • Kommunen har tagit hjälp av flera konsulter som tittat på olika alternativ utifrån de förutsättningar och behov som finns. Det har, efter noggranna och omfattande utredningar, visat sig vara bättre att uppföra ett nytt badhus istället för att försöka bygga om och reparera det befintliga.

 • I utredningsarbetet har det också varit viktigt att visa på alternativ som minskar den totala investeringsutgiften samt påverkan på befintlig badverksamhet under byggtiden.

 • De ekonomiska omständigheterna med inflation och kostnadsökningar i samhället gör att nya Rosenlundsbadet riskerar att bli 246 miljoner kronor dyrare. Sedan beslutet i kommunfullmäktige 2021 ser Tekniska kontoret att prisnivåer för byggmaterial m.m har ökat med cirka 20%.

 • På grund av den nya kalkylen ska ärendet tas upp igen i kommunfullmäktige under våren 2023.

 • Beräknad byggstart är just nu 2025 och då kan badhuset stå klart tidigast 2028.

 • Upphandling av arkitekt pågår. Upphandlingen har överklagats och ska prövas under våren 2023.

 • Arbete med ny detaljplan som ska möjliggöra byggnation av nya sim- och badanläggningen pågår. Arbetet har försenats på grund av att arkitekt-upphandlingen överklagats. Den beräknas komma ut på samråd under 2023.

 • Byggandet av ett nytt badhus innebär prioritering av:
  • Skolornas simundervisning, som är obligatorisk enligt läroplanen,
  • Motionssimning som är uppskattad av alla åldrar,
  • Stöd till föreningslivet inom vattensporter på samma sätt som vi stödjer fotbollsföreningar, friidrott eller gymnastik med andra anläggningar.
  • Dessutom ska det nya badhuset innehålla ett familjebad som bland annat innebär att mindre barn tidigt kan få vattenvana.
  • Att säkerställa en framtida god arbetsmiljö för badhusets personal framhålls också som viktigt.