NYHET

DEBATT: Sveket mot Sveriges småsparare ett faktum

Peter Holko, medlem i Jönköpings Arbetarekommun, skriver här en debattartikel om Tidölaget och ISK-skatten.

Nådens år 2012 införde ”Alliansregeringen” Investeringsparkontot, förkortat ISK. Tanken var att ”småsparare” förmånligt skulle kunna spara ihop till en buffert eller ett slags pensionsparande på skattemässigt goda villkor.

Om det är ett förmånligt sparande eller inte beror på räntan, inflationen, statslåneräntan och börsutvecklingen. Genom att ta statslåneräntan +1 x 30% får man fram vilken ränta vi skall beskatta kapitalet på ISK-kontot. År 2022 är räntan på 100.000 kr x 0,375%= 375 kr. Värdeökningen är skattefri. Med vanlig kapitalbeskattning betalar vi 30% i skatt på vinsten. ISK beskattas bara kapitalet. Enligt bankernas beräkningar bör börsen öka ca: 3,5% , för att det skall vara förmånligare än vanligt sparkonto.

Inför årets val har bla. Moderaterna med högt tonläge anklagat Socialdemokraterna för att kraftigt vilja försämra för ”småsparare” i ISK-systemet. Detta med anledning av att Socialdemokraterna i anslutning till våra Kongresser tillsatt arbetsgrupper. En av dessa arbetsgrupper saluförde ide´n med ett ”tak” på den förmånliga ISK-beskattningen. Över det skulle vanlig kapitalbeskattning ske.

Efter våldsam kritik organiserad av Skattebetalarnas Förening, Banker, Försäkringsbolag, Timbro, Ledare på dagens industri, ”Sparupproret” mm. Då drog S tillbaka ett förslag som inte ens fanns. De 2 S-Kongresser som behandlat Kapitalbeskattning hade istället föreslagit att detta skulle behandlas som en del i en ny Skattereform.

Nu är det dock andra tider, eller rättare sagt Tidötider. Partierna bakom Tidöavtalet lovade att alla som hade ett ISK-sparande skulle skattebefrias upp till 300.000 kr. Sanningens minut närmar sig med stormsteg. Nådens år 2022 i Magdalena Anderssons Sverige (hon som med ”Häxjakt” ville dra undan benen för Sveriges Småsparare) betalar en småsparare 375 kr i skatt på 100.000 kr.

I Svantessons Sverige betalar småsparare 2023 hela 882 kr i skatt på samma summa. En ökning på hela 235%. Vi väntar nu på reaktionen från ”ränteupproret”, Moderaterna, Dagens Industris ledare, Timbro mfl.

Vår uppfattning om Kapitalbeskattning är glasklar. Vi tycker att Kapitalbeskattning måste lösas i ett större sammanhang i form av Socialdemokraternas Kongressbeslut om en ny Skattereform. Tills dess får vi som leva med löften om avskaffad kapitalbeskattning som istället blir en ökning på 235% i dessa nya tider. Förlåt, Tidö-tider.

Peter Holkko & Markus Kauppinen
Kongressombud 2017 och 2021